energetski kablovi

Energetski kablovi mogu biti:
- termoplasticni
- beshalogeni
Prema mestu primene energetski kablovi mogu se grupisati na:
- podzemne
- nadzemne (snopove)

 

Svi proizvodi u nasoj ponudi su Srpskog preferencijalnog porekla ili poreklom iz EU.