OKRUGLA Bakarna zica

Lak zica iz nase ponude namenjena je za sve elektrotehničke primene od malih namotaja preciznih instrumenata do velikih motora i transformatora velike snage i visokotemperaturnih transformatora..
Bakarna lak žica je dostupna u različitim veličinama poprečnog preseka shodno zahtevima tržišta. Naš kvalitet, pouzdanosti i napori da zadovoljimo potrebe kupca su nas svrstali kao glavne nosioce posla u industriji.

U našoj ponudi imamo:

 a okruglu bakarnu lak žicu

(lager u svakom trenutku od 40 -60 tona)

Komercijalna Ime:
Sirovina:
Dimenzije
Standard:
Izolacija:
Klasa i Grade:
Posebne karakteristike:

Pakovanje:

 

ELMODUR
Bakar (Cu), čistoće 99,9%
0.06 - 3.000 mm
IEC 60317-8
THEIC Modifikovani Poliesterimid
HL1 / 5, HL2 / 5, 200 ° C
Otpornost na rashladne fluide (freon 22)
PVC kalemovi  K200, K250, K355, A250/400, A315/500

a profilnu bakarnu lak žicu

(prema specifičnosti zahteva kupca)

Komercijalno Ime:
Sirovina:

Dimenzije
Širina:
Debljina:
Max Presek:
Standard:
Izolacija:
Broj slojeva izolacije:
Pakovanje:

ELKOFIL
Bakar (Cu), čistoće 99,9%
Aluminijum (Al), čistoće 99,5%

2,00 - 25,00 mm
0,80 - 5,60 mm
cca 100mm2
IEC 60317-0-2, IEC 60317-27
Craft Papir, Nomex, poliester
do 16
Drveni  bubnjevi S710


Naši korisnici su proizvođači elektromotora, generatora i transformatora, servisi za popravaku  kućanskih aparata, električnih alata i automobilskih komponenti..

 

Oznaka Unutrašnji promer(mm) Širina preko svega(mm) Širina za namotavanja(mm) Nosivost(kg) Tara(kg) Napomena
K200 34 200 160 ~12 ~0,6 O
K250 34 200 160 ~22 ~1,1 O
K250 34 200 160 ~22 ~1,1 O
K355 36 200 160 ~50 ~1,8 O
A250/400 100 400 335 ~50 ~1,5 O
A315/500 100 500 425 ~100 ~2,5 O
S710 51 210 180 ~300 ~10,8 kvadrat

O - Lak žica (Enamelled wire)
a - Profilna žica (rectangular wire)