KABLOVSKI SNOPOVI

Samonosivi kabelski snopovi

X00/0-A / X00-A

 

Svi proizvodi u nasoj ponudi su Srpskog preferencijalnog porekla ili poreklom iz EU.