GUMIRANI KABLOVI

Gumirani kablovi mogu biti:

Rudarski kablovi
Savitljivi kablovi
Kablovi za kranove
Kranovi za zeleznicu
Brodski kablovi

Gumom izolovani kablovi i vodovi

EPG EPG
EPN 50 EPN 50
EPN 53epn 53
H07RN-F
NSSHÖU
H01N2-D
H01N2-E
NSGAFou
H05RNH2-F

 

Svi proizvodi u nasoj ponudi su Srpskog preferencijalnog porekla ili poreklom iz EU.