INSTALACIONI PROVODNICI I KABLOVI

P

a

Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC-mase. Nazivni napon: 450/750 V.
Provodnik: meko žaren bakarni provodnik, jednožični klasa 1 ili višežični klasa 2, prema SRPS N.C0.015.
Izolacija: PVC mešavina
Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta.
Upotreba: U suvim prostorijama za trajno ...

 

PP-Y

aProvodnik sa pojačanom izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard:                    SRPS N.C3.220
Nazivni napon Uo/U:   300/500 V.
Opseg temperature: - radne: -20°C do +70°C - pri polaganju: 0°C do +50°C Konstrukcija:   - provodnik bakarna uzica, - izolacija od PVC-mase, - plašt ...


PP/R

aInstalacioni provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC-mase Standard:                   SRPS N.C3.230
Nazivni napon:          380 V
Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C
Konstrukcija:
Provodnik: žica od meko žarenog bakra, klasa 1, prema SRPS N.C0.015.
Izolacija žile: PVC mešavina
Plašt: preko 2 ili 3 žile, postavljene paralelno, sloj od PVC mešavine nanešen tako da između žila postoji razmak u vidu staze koja u sredini ima klinasti žleb.
Boja plašta crna ili siva.

Svi proizvodi u nasoj ponudi su Srpskog preferencijalnog porekla ili poreklom iz EU.