LICNASTI INSTALACIONI KABLOVI

Fleksibilni provodnici

P/F

HO7V-K

za
Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase - finožilni

P/L

HO3VH-H

a
Laki savitljivi paralelno izolovani provodnik sa izolacijom od PVC mase za priključne aparate

PP/L

HO3VV-F

a
Laki savitljivi paralelno izolovani provodnik sa izolacijom od PVC mase za prenosne potrošače

PP/J

HO5VV-F

a
Laki savtiljivi paralelno izolovani provodnik sa izolacijom od PVC mase za prenosne potrošače, sa pojačanom izolacijom

GG/J

HO5RR-F

a
Savitljivi gumeni kabl za prenosne potrošače

Zn/S

HO1N2-D
HO1N2-E

a
Provodnik za elektrolučno zavarivanje

Svi proizvodi u nasoj ponudi su Srpskog preferencijalnog porekla ili poreklom iz EU.